loading

HET BELANG VAN INTERCULTURELE COMMUNICATIE IN HET BEDRIJFSLEVEN

januari 17, 2017·by kcsolutions·in bedfrijfsleven

Utrecht, Nederland, 17 januari 2017
Door: Darinel Herrera – Sociaal Entrepreneur


Inzicht in interculturele communicatie in het bedrijfsleven is een zaak van groot belang voor bedrijven die internationaal succes nastreven.

In een digitaal en alom verbonden tijdperk lijkt de wereld te worden geregeerd door een unieke mondiale cultuur onder leiding van grote internationale bedrijven als Coca Cola, Google, Apple en Facebook, die direct en indirect bepalen hoe we denken, handelen en consumeren.

Culturele verschillen en verschillen in perceptie van de werkelijkheid zijn aanwezig, en om deze reden is het belangrijk om culturele verschillen te erkennen en te begrijpen.

Vanuit mijn perspectief zijn er belangrijke factoren die het succes van een effectieve interculturele communicatie in het bedrijfsleven bepalen: ruimdenkend zijn zonder vooroordelen, vermogen om aan te passen en vooral de interactie met mensen uit verschillende culturen.

“Landen zijn net zoals mensen niet slechter of beter dan anderen, maar zijn eenvoudigweg verschillend en uniek.”

Het is van het grootste belang dat, alvorens zich te wagen aan het aanknopen van relaties in het buitenland, we de cultuur van onze potentiële zakelijke partners leren kennen evenals de interne medewerkers afkomstig uit het betreffende land, omdat alleen zij de gevoelens en behoeften van de klant op basis van waarden en culturele rituelen volledig begrijpen.

En bovenal moeten we nooit vergeten dat we werken met mensen, dat effectieve communicatie verder gaat dan het domein van talen en dat zakelijk succes ligt in het begrijpen van de gevoelens, waarden en behoeften van de samenleving.

“Een tevreden klant is de beste reclame”.

Tot slot wil ik graag de woorden van Dr. Uh Sung Kim, hoogleraar aan de Universiteit van Buitenlandse Studies in Busan, Zuid-Korea over dit onderwerp citeren: “Voor de zakenwereld dienen culturele verschillen tussen volkeren te worden erkend, omdat het negeren van de normen en waarden van elke cultuur, die tot uiting komen in verschillende houdingen en gedragingen, kan leiden tot misverstanden die op hun beurt leiden tot problemen.”

www.agavepartners.org | www.mexikans.net | www.upmeurope.nl

Share this Post

Leave a Comment

Comment

Subscribe To Our Newsletter

Join our Protocoltoday mailing list to receive the latest news and updates from our events.

You have Successfully Subscribed!